Nieuws

Leerlingen OBS De Schakel krijgen les van Lutz Jacobi

Wat is democratie? Hoe werkt de Tweede Kamer? Wat doet de Eerste Kamer? Waarvoor hebben we ministers? En hoe voer je campagne voor je eigen politieke partij? De leerlingen van OBS De Schakel uit Rotsterhaule zoeken het allemaal uit tijdens hun IPC-project ‘voortrekkers van verandering’ over de Nederlandse politiek.

Lees meer

Burgemeester in de klas op de Sevenaerschool

Op donderdag 26 november jl. was er op de Sevenaerschool in Nieuwehorne wel een heel bijzondere spreekbeurt. Yenthe van Veen uit groep 7 hield haar spreekbeurt over ‘De Burgemeester’. En daar wilde burgemeester Tjeerd van der Zwan graag aan meewerken. Hij kwam met Yenthe mee!

Lees meer

Vrijheid van meningsuiting

Elke mening telt, verschil van mening scherpt onze geest en voedt de dialoog. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Met de kernwaarden van openbaar onderwijs draagt Ambion elke dag bij aan een respectvolle, tolerante samenleving. Iedereen is bij ons welkom en wordt gezien. Onze leerlingen zijn de wereldburgers van de toekomst die het verschil gaan maken. We overbruggen verschillen en vinden wederzijds begrip en respect door met elkaar het gesprek aan te gaan. Geweld mag en kan nooit een middel zijn om de eigen mening op te dringen of anderen de mond te snoeren. Geweld levert alleen maar verliezers op….

Lees meer