Nieuws

Instemming gemeente voor fusie openbare scholen Oosthoek

Dinsdag 2 juni heeft de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen definitief ingestemd met de fusie van OBS Mr. J.B. Kanschool en OBS Op ‘e Grins. Daarmee is de weg vrij voor de fusieschool die in Hoornsterzwaag een vernieuwend onderwijsconcept wil neerzetten voor de regio. Een peutervoorziening maakt onderdeel uit van de nieuwe school.

Lees meer

Instemming gemeenten voor fusie De Basis en Primus

De gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren hebben afgelopen week unaniem ingestemd met de fusie van Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis en Onderwijsgroep Primus. Met het bereiken van deze belangrijke mijlpaal in het fusieproces, is de weg nu definitief vrij voor de fusie per 1 augustus aanstaande. Vanaf deze datum gaan beide stichtingen samen verder onder de naam Ambion, AMBitie In ONderwijs.

Lees meer

Basisscholen 16 maart dicht, noodopvang geregeld

Ondanks de landelijke extra maatregelen die afgelopen week zijn ingegaan, verspreid het Corona virus zich nog steeds gestaag. Dit veroorzaakt veel onrust in heel het land en ongetwijfeld ook bij u. Medisch specialisten, het RIVM, vertegenwoordigers vanuit het onderwijsveld en het kabinet zijn vanmiddag bijeengekomen en hebben nieuwe maatregelen aangekondigd. Basisscholen in Nederland gaan met ingang van 16 maart dicht. Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen wordt geregeld. Graag informeren wij u wat dit betekent voor het onderwijs op onze scholen.

Lees meer

Extra maatregelen tegen verspreiding Corona-virus

Vandaag heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd ten aanzien van het Corona virus. Op dit moment is het Corona-virus aangemerkt als Pandemie. Dit geeft geen reden tot paniek, wel tot bewustzijn en verantwoordelijkheid. Graag willen wij u met deze brief informeren welke gevolgen dit heeft voor het bezoeken van de scholen van Ambion.  

Lees meer

Wat te doen bij het Coronavirus?

Op het moment is er wereldwijd veel onrust in het kader van het Coronavirus. Dit roept bij u misschien ook vragen op. Op het moment is er nog geen geval bekend in Friesland, maar graag willen wij u hierbij informeren wat onze richtlijnen in deze zijn.

Lees meer

Onderwijsbesturen en gemeentebestuur Heerenveen ‘Samen aan de slag!’ voor jeugd

Op donderdag 12 december hebben onderwijsbesturen en het gemeentebestuur van Heerenveen de verklaring ‘Samen aan de slag!’ ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd om toe te werken naar nóg meer samenhang tussen het onderwijs en jeugdzorg. Het uiteindelijke doel is een positief ontwikkel-, opgroei- en opvoedklimaat voor kinderen en jongeren tot 23 jaar in de gemeente Heerenveen. “Een goede samenwerking is van belang voor het kind,vooral als het even niet zo goed gaat,” aldus wethouder Jelle Zoetendal.

Lees meer

Ambion installeert eerste kinderinnovatieraad van Nederland

Op woensdag 11 december stonden 50 leerlingen van Ambion enigszins nerveus op het podium in IJsstadion Thialf. Onder het toeziend oog van ouders, broertjes en zusjes, leerkrachten en schooldirecteuren legden zij de eed af voor de Ambion Kinderinnovatieraad. Daarmee beloofden zij samen hun talenten aan te wenden om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor onderwijsvragen. Ambion is het eerste onderwijsbestuur in Nederland dat op deze manier een bovenschoolse kinderinnovatieraad in het leven roept.

Lees meer

Ambion gaat voor duurzame plattelandsschool in Hoornsterzwaag

De plannen om twee openbare basisscholen in de regio Jubbega samen te voegen tot één duurzame plattelandsschool in Hoornsterzwaag blijven gehandhaafd. De onderzoekscommissie die na de ouderavond in mei is opgericht heeft zich intensief verdiept in de bevindingen en aannames die hebben geleid tot de locatiekeuze. Dit onderzoek heeft niet geleid tot andere inzichten bij het bestuur en dus blijft locatie Hoornsterzwaag het voorkeursscenario.

Lees meer