Passend Onderwijs

Een passende en veilige plek voor elk kind, zo thuisnabij mogelijk......

Uw kind(eren) gaat naar één van de scholen van Ambion of u wilt uw kind inschrijven bij één van onze scholen. Wij hopen uiteraard dat uw kind het daar naar zijn zin heeft. Dat hij (zij) vrienden heeft, zich veilig voelt, zichzelf kan zijn en dat hij zich op ieder vlak goed ontwikkelt. Soms gaat de ontwikkeling niet zoals verwacht of gewenst. De leerkracht en/of uzelf hebben zorgen over het gedrag, de algemene ontwikkeling of specifieke bijzonderheden van uw kind. Het is dan belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan. In de brochure Passend Onderwijs leggen wij u graag uit wat u in een dergelijke situatie van school mag verwachten, wat wij kunnen bieden aan ondersteuning en hoe dit in zijn werk gaat.
 
Mocht u naar aanleiding van deze brochure nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de leerkracht en/of de intern begeleider.

Gerelateerde pagina's: