Publicaties

Ambion heeft een aantal publicaties die interessant zijn om te lezen. Bekijk en download de artikelen hieronder.

Kijkwijzer signaleringen ondersteuning ontwikkelvoorsprong

De kenniskring Hoogbegaafdheid van Ambion heeft een scholing over het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong gevolgd bij dr. Tessa Kieboom, een autoriteit en pionier op het vlak van onderzoek naar en begeleiding van hoogbegaafdheid. Naar aanleiding van deze scholing heeft de kenniskring Hoogbegaafdheid een kijkwijzer met theoretische onderbouwing uitgewerkt. Met deze kijkwijzer willen we scholen meenemen in het goed signaleren en ondersteunen van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Lees meer

Jaarverslag GMR Ambion 2020-2021

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van openbaar scholennetwerk Ambion vertegenwoordigt het personeel en de ouders van 24 openbare basisscholen in de regio Joure en Heerenveen en de medewerkers van het servicebureau.

Lees meer

Ambion-boek

Het Ambion-boek is verschenen in het kader van de fusie van Stichting De Basis en Onderwijsgroep Primus. Met ingang van 1 augustus 2020 zijn wij samen Ambion. In dit boek staan de schoolposters van al onze 24 scholen. Een mooie manier om kennis te maken. Veel kijk- en leesplezier!

Lees meer

Meer ICT, minder werkdruk?

Hoe kunnen scholen en besturen werkdruk opsporen en verminderen? En hoe kan ICT hieraan bijdragen? Vier basisscholen hebben dit vraagstuk onderzocht via vier verschillende methodes. Doe inspiratie op of gebruik de onderzoeken als vertrekpunt voor een eigen verkenning!

Lees meer

Kleinschalig innoveren bij Ambion: leren stimuleren met AR en VR

Als leerkracht hoef je zelf niet altijd alles te weten. “Indien het geleerde niet betekenisvol is, zeggen de hersenen bijna letterlijk delete.” Deze zin uit het boek Ont-moeten van onderwijsadviseur Jan Jutten inspireerde de Friese onderwijsorganisatie Ambion om meer in te zetten op ‘diep leren’, met augmented reality en virtual reality (AR en VR).

Lees meer