Publicaties

Ambion heeft een aantal publicaties die interessant zijn om te lezen. Bekijk en download de artikelen hieronder.

Jaarverslag GMR Ambion 2020-2021

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van openbaar scholennetwerk Ambion vertegenwoordigt het personeel en de ouders van 24 openbare basisscholen in de regio Joure en Heerenveen en de medewerkers...

lees meer

Ambion-boek

Het Ambion-boek is verschenen in het kader van de fusie van Stichting De Basis en Onderwijsgroep Primus. Met ingang van 1 augustus 2020 zijn wij samen Ambion. In dit boek staan de schoolposters van...

lees meer