Het Nationaal Onderwijslab: co-creatie van AI-toepassingen in het onderwijs

Het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan draagt onder andere bij aan het versterken van de toekomstgericht onderwijs. Door te investeren in een Nationaal Onderwijslab kunnen wetenschappers samen met leraren en schoolleiders de toepassingen van artificiële intelligentie in het onderwijs onderzoeken.

Door het toenemend gebruik van slimme leermiddelen in het onderwijs is er inmiddels in het onderwijsveld veel ervaring met AI-toepassingen. Eén van de ervaringsdeskundigen op dit gebied is Sijbrand Dijkstra, beleidsadviseur ICT Onderwijsontwikkeling bij Ambion.

In de publicatie hieronder, lees je het verhaal van Sijbrand en andere over AI-toepassingen in het onderwijs .

Gerelateerde documenten: