GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt alle medezeggenschapsraden van de 24 openbare basisscholen van Ambion. Zij vertegenwoordigt het personeel en de ouders van deze scholen en de medewerkers van het servicebureau.

De GMR behandelt zaken die voor alle scholen van belang zijn. 

De GMR heeft een eigen website. U vindt daar informatie over medezeggenschapszaken. 
Klik hier voor de website van de GMR.