Privacy

Ambion vindt de privacy van leerlingen en medewerkers belangrijk. Daarom wordt er gewerkt aan maatregelen die ervoor zorgen dat deze privacy zo goed mogelijk beschermd wordt. Naast het laten opstellen van een kloppend beleid betekent dit ook dat we afspraken maken met leveranciers. Ook werken we binnen de scholen aan bewustwording.  
 
Ons privacybeleid is opgesteld en door de GMR goedgekeurd. Het betreft hier de volgende documenten: 

- Opgave verwerkte gegevens van leerlingen 
- Privacyreglement voor leerlingen 
- Social media-reglement voor leerlingen
- Privacyverklaring over de persoonsgegevens die Ambion verwerkt 

Deze documenten kunt u hier downloaden. Het bestuur stelt verder ondersteunende documentatie en registers op die in praktische zin de uitvoering van dit beleid ondersteunen.  
 
Functionaris Gegevensbescherming 
Iedere onderwijsstichting is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Deze functionaris ziet toe op het naleven van het beleid en de bewustwording bij medewerkers. Voor onze organisatie is dit is dit Ferenc Jacobs.  
 
Heeft u vragen of tips over de manier waarop wij met dit onderwerp omgaan? Dan kunt u een bericht sturen naar privacy@ambion.nl. 

Melding privacy-incident
Via onderstaande link kunt u melding maken van een privacy-incident (bijv. een gevonden laptop, dossier of als u per ongeluk een e-mailbericht hebt ontvangen dat niet voor u bestemd was). Het privacyteam van Ambion neemt uw melding in behandeling en bericht u, als u uw contactgegevens achter, over de acties die ondernomen gaan worden/genomen zijn.

Gebruik dit formulier om een incident te melden.