Jaarverslag GMR Ambion 2020-2021

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van openbaar scholennetwerk Ambion vertegenwoordigt het personeel en de ouders van 24 openbare basisscholen in de regio Joure en Heerenveen en de medewerkers van het servicebureau. Hieronder staat het jaarverslag 2020-2021. Meer informatie van de GMR vindt u op de website www.gmrambion.nl.

Gerelateerde documenten: