Nieuws

Vrijheid van meningsuiting

Elke mening telt, verschil van mening scherpt onze geest en voedt de dialoog. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Met de kernwaarden van openbaar onderwijs draagt Ambion elke dag bij aan een respectvolle, tolerante samenleving. Iedereen is bij ons welkom en wordt gezien. Onze leerlingen zijn de wereldburgers van de toekomst die het verschil gaan maken. We overbruggen verschillen en vinden wederzijds begrip en respect door met elkaar het gesprek aan te gaan. Geweld mag en kan nooit een middel zijn om de eigen mening op te dringen of anderen de mond te snoeren. Geweld levert alleen maar verliezers op….

Lees meer

obs It Bûtenplak: De groene school van de streek

Een school waar ieder kind kind kan zijn. Waar de basisvakken vanzelfsprekend op orde zijn en waar tegelijkertijd volop aandacht is voor de groene omgeving en alles wat groeit en bloeit. Verbonden met de streek, een centraal punt in de dorpsgemeenschap. Dat is het ideaalplaatje van de nieuwe basisschool It Bûtenplak in Hoornsterzwaag.

Lees meer

Ventilatie op onze scholen

Het ministerie van OCW heeft vorige week een bericht naar alle scholen gestuurd met onder andere aandacht voor de ventilatie van schoolgebouwen. Voor het voorkomen van de verspreiding van Covid-19 moet volgens het RIVM de ventilatie van ruimten voldoen aan het niveau van het Bouwbesluit. Aanvullend daarop geeft de RIVM aan, een luchtstroom van persoon naar persoon te vermijden, bijvoorbeeld als gevolg van (zwenk)ventilatoren of systemen die voor recirculatie zorgen binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven.

Lees meer

De Basis en Primus gaan door als Ambion

Bij de vierentwintig openbare basisscholen in de gemeente Heerenveen en de regio Joure was het vrijdag 21 augustus feest. Zij vierden de fusie van Stichting De Basis en Onderwijsgroep Primus. Samen gaan zij verder onder de naam Ambion. De hele dag waren er festiviteiten voor leerlingen en medewerkers.

Lees meer