Nieuws

obs It Bûtenplak: De groene school van de streek

Een school waar ieder kind kind kan zijn. Waar de basisvakken vanzelfsprekend op orde zijn en waar tegelijkertijd volop aandacht is voor de groene omgeving en alles wat groeit en bloeit. Verbonden met de streek, een centraal punt in de dorpsgemeenschap. Dat is het ideaalplaatje van de nieuwe basisschool It Bûtenplak in Hoornsterzwaag.

Lees meer

Ventilatie op onze scholen

Het ministerie van OCW heeft vorige week een bericht naar alle scholen gestuurd met onder andere aandacht voor de ventilatie van schoolgebouwen. Voor het voorkomen van de verspreiding van Covid-19 moet volgens het RIVM de ventilatie van ruimten voldoen aan het niveau van het Bouwbesluit. Aanvullend daarop geeft de RIVM aan, een luchtstroom van persoon naar persoon te vermijden, bijvoorbeeld als gevolg van (zwenk)ventilatoren of systemen die voor recirculatie zorgen binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven.

Lees meer

De Basis en Primus gaan door als Ambion

Bij de vierentwintig openbare basisscholen in de gemeente Heerenveen en de regio Joure was het vrijdag 21 augustus feest. Zij vierden de fusie van Stichting De Basis en Onderwijsgroep Primus. Samen gaan zij verder onder de naam Ambion. De hele dag waren er festiviteiten voor leerlingen en medewerkers.

Lees meer

Instemming gemeente voor fusie openbare scholen Oosthoek

Dinsdag 2 juni heeft de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen definitief ingestemd met de fusie van OBS Mr. J.B. Kanschool en OBS Op ‘e Grins. Daarmee is de weg vrij voor de fusieschool die in Hoornsterzwaag een vernieuwend onderwijsconcept wil neerzetten voor de regio. Een peutervoorziening maakt onderdeel uit van de nieuwe school.

Lees meer

Instemming gemeenten voor fusie De Basis en Primus

De gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren hebben afgelopen week unaniem ingestemd met de fusie van Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis en Onderwijsgroep Primus. Met het bereiken van deze belangrijke mijlpaal in het fusieproces, is de weg nu definitief vrij voor de fusie per 1 augustus aanstaande. Vanaf deze datum gaan beide stichtingen samen verder onder de naam Ambion, AMBitie In ONderwijs.

Lees meer

Basisscholen 16 maart dicht, noodopvang geregeld

Ondanks de landelijke extra maatregelen die afgelopen week zijn ingegaan, verspreid het Corona virus zich nog steeds gestaag. Dit veroorzaakt veel onrust in heel het land en ongetwijfeld ook bij u. Medisch specialisten, het RIVM, vertegenwoordigers vanuit het onderwijsveld en het kabinet zijn vanmiddag bijeengekomen en hebben nieuwe maatregelen aangekondigd. Basisscholen in Nederland gaan met ingang van 16 maart dicht. Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen wordt geregeld. Graag informeren wij u wat dit betekent voor het onderwijs op onze scholen.

Lees meer

Extra maatregelen tegen verspreiding Corona-virus

Vandaag heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd ten aanzien van het Corona virus. Op dit moment is het Corona-virus aangemerkt als Pandemie. Dit geeft geen reden tot paniek, wel tot bewustzijn en verantwoordelijkheid. Graag willen wij u met deze brief informeren welke gevolgen dit heeft voor het bezoeken van de scholen van Ambion.  

Lees meer