Nieuws

Van Maasdijkschool viert honderdjarig jubileum

Honderd jaar geleden, op 14 februari 1922, kregen de eerste kinderen les op de Van Maasdijkschool in Heerenveen. De school draagt de naam van Clément van Maasdijk, een Nederlandse vliegenier en luchtvaart pionier die in de zomer van 1910 verschillende demonstraties gaf tijdens een luchtvaartshow in Heerenveen.

Lees meer

Nieuwe school voor jongeren 10-18 in Heerenveen: Kiim

Vanaf het schooljaar 2022-2023 start er een nieuwe school in Heerenveen. De gezamenlijke schoolbesturen voor het primair en voorgezet onderwijs van Bornego College, OSG Sevenwolden, Aeres, Ambion en CBO Meilân hebben de handen ineengeslagen en starten aan de Buitenbaan 5 in Heerenveen de nieuwe school ‘Kiim’. Kiim biedt al vanaf komend schooljaar vernieuwend onderwijs voor jongeren van tien tot achttien jaar.

Lees meer

Programmeerdag Van Maasdijkschool groot succes 

Een bijzondere dag op de Van Maasdijkschool. Alle leerlingen waren daar druk bezig met verschillende programmeer-activiteiten op de Programmeerdag. De kleuters programmeerden Beebots en gingen aan de slag met Tinker Junior. Groepen 3-8 leerden meer over Vitual Reality, Augmented Reality en het programmeren van arduino’s en Ozobots. De programmeerdag is de kick-off van de doorgaande leerlijn ‘Programmeren’ waar de Van Maasdijkschool dit schooljaar als pilot mee start. 

Lees meer

Ambion-scholen laten Friese Pridevlag wapperen

Gewoon jezelf kunnen zijn, geaccepteerd worden zoals je bent thuis en op school. Op de 24 openbare basisscholen van Ambion willen we onze leerlingen een veilige omgeving bieden waarin we met respect met elkaar omgaan. Daarom wappert vandaag de Friese Pridevlag op al onze scholen. Hiermee willen we zichtbaar maken dat leerlingen altijd volledig en veilig zichzelf kunnen zijn.

Lees meer

Ambion en Kei College werken samen in Kei Lab

Enthousiaste gezichten gisteravond tijdens de ouderavond Kei Lab op het Kei College. Ouders en leerlingen van de basisscholen De Ynset en Van Maasdijkschool hoorden meer over de inhoud van de nieuwe klas ‘Kei Lab’ voor leerlingen met ‘gouden handen’. Het Kei Lab is een initiatief van Ambion en het Kei College.

Lees meer

Compagnonsschool ontvangt predicaat Apple Distinguished School

De Compagnonsschool, één van de 24 Ambion-scholen, is door Apple erkend als Apple Distinguished School gedurende 2021-2024 vanwege haar sterke visie op leren en lesgeven met hierbij een betekenisvolle inzet van de Apple technologie. Apple Distinguished Schools zijn centra van innovatie, leiderschap en kwaliteitsonderwijs. Zij gebruiken Apple technologie om leerlingen met de wereld te verbinden, creativiteit te stimuleren, samenwerking te verdiepen en een persoonlijke leerervaring mogelijk te maken.

Lees meer