Nieuws

Pilot techniek: leerlingen Trijegeaster Honk aan de slag met vraag Chipsoft

Techniek is overal. In onze snel veranderende maatschappij worden technologie en innovatie een steeds groter onderdeel van het werk. Kinderen hebben dus vaardigheden nodig om hiermee om te kunnen gaan, maar krijgen maar weinig kansen om de techniek te gaan ontdekken. Maar niet op OBS Trijegeaster Honk! Hier is een pilot van de KinderInnovatieRaad van gestart in samenwerking met AdoptIDee en Chipsoft om leerlingen kennis te laten maken met techniek.

Lees meer

Onderwijsinspectie beoordeelt Ambion positief

Onze scholen bieden eigentijds en kwalitatief onderwijs, en dat ziet ook de Onderwijsinspectie. In november 2021 deed de Onderwijsinspectie haar vierjaarlijks bestuurlijk onderzoek bij Ambion. De inspecteurs spraken met leerkrachten, directeuren, Raad van Toezicht, bestuurder, GMR en beleidsadviseurs. Ook werden 4 scholen bezocht. Het rapport met de beoordeling volgde begin 2022.

Lees meer