't Swannestee bijenhotels en bloementuin rijker

De afsluiting van het bijenproject op ‘t Swannestee werd woensdag 25 mei gevierd met een feestelijk programma. Onderdeel daarvan was de onthulling van twee grote bijenhotels en de bloementuin.

In de middag verzamelden ouders, grootouders en andere belangstellenden zich bij 't Swannestee. Schooldirecteur Thijmen Krikke nam alle genodigden mee in ontwikkelingen van het afgelopen jaar rondom het bijenproject.

Bij het startmoment vorig jaar, was de vraag of de school als pilot mee zou willen doen aan het project ‘Red de bij’. Een idee van de Kinderinnovatieraad dat door ouder Michiel de Wit is opgepakt en verder uitgewerkt.

Met Maeykehiem
De leerkrachten hebben een schitterend lesprogramma voor alle klassen gerealiseerd over de bijen. Er is door de sociale werkplaats van het naastgelegen Maeykehiem gebouwd aan twee prachtige bijenhotels. De kosten ervan zijn betaald door Plaatselijk Belang Langweer, een gift van Oosterhof Holman en ‘t Swannestee. Vanuit gemeente De Fryske Marren is de bloementuin voor school aangelegd.

Geslaagd
Na het onthullen van de twee bijenhotels was er ruimte om door een rijkversierde school langs de leslokalen te gaan. Hier lieten de kinderen zien wat zij hadden geleerd over de bijenstand in hun omgeving. Er werden quizzen gespeeld om ook de ouders en grootouders te testen op hun kennis van de bij. ,,Al met al een zeer geslaagde middag en een nu al geslaagde pilot'', zegt Michiel de Wit.

Volgende week sluiten alle klassen het project af met een “Wilde Bijen Doe Dag” bij Staatsbosbeheer. Naar aanleiding van de pilot zal gekeken worden of deze opzet ook bij andere scholen in Friesland verder ontwikkeld kan worden.

Bron: Groot De Fryske Marren (tekst en foto)