Pilot techniek: leerlingen Trijegeaster Honk aan de slag met vraag Chipsoft

Techniek is overal. In onze snel veranderende maatschappij worden technologie en innovatie een steeds groter onderdeel van het werk. Kinderen hebben dus vaardigheden nodig om hiermee om te kunnen gaan, maar krijgen maar weinig kansen om de techniek te gaan ontdekken. Maar niet op OBS Trijegeaster Honk! Hier is een pilot van de KinderInnovatieRaad van gestart in samenwerking met AdoptIDee en Chipsoft om leerlingen kennis te laten maken met techniek. 

AdoptIDee, een initiatief van PNO Consultants, brengt kinderen in de leeftijd van 10 t/m 15 jaar en ondernemers in de techniek bij elkaar om samen tot nieuwe innovaties te komen. Ondernemers leggen een échte uitdaging uit hun bedrijf voor aan een klas met enthousiaste leerlingen, die vervolgens samen aan de slag gaan om innovatieve oplossingen te bedenken. Groep 7/8 van OBS Trijegeaster Honk gaat aan de slag met een uitdaging van Chipsoft.

Chipsoft ontwikkelt software voor ziekenhuizen en vraagt in samenwerking met AdoptIDee hulp bij de onderzoeksvraag ‘Hoe kunnen wij kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op een bezoek aan het ziekenhuis?’. De leerlingen van groep 7/8 gaan in een uitdagende lessenserie ideeën bedenken, op bedrijfsbezoek bij Chipsoft (zie foto) en hun ideeën presenteren aan het directieteam. Een prachtige manier om kennis te maken met techniek!