Onderwijsinspectie beoordeelt Ambion positief

Onze scholen bieden eigentijds en kwalitatief onderwijs, en dat ziet ook de Onderwijsinspectie. In november 2021 deed de Onderwijsinspectie haar vierjaarlijks bestuurlijk onderzoek bij Ambion. De inspecteurs spraken met leerkrachten, directeuren, Raad van Toezicht, bestuurder, GMR en beleidsadviseurs. Ook werden 4 scholen bezocht. Het rapport met de beoordeling volgde begin 2022.

Goed rapport…
Wij zijn trots dat we voldoende scoren op ‘visie, ambities en doelen’ en ‘evaluatie, verantwoording en dialoog’. De beoordeling goed op ‘Uitvoering en kwaliteitscultuur’ maakt ons supertrots. Het laat zien dat we ook in de moeilijke corona-tijd erin slagen kwalitatief goed onderwijs te geven aan onze leerlingen en er met onze goede kwaliteitscultuur voor zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft.

…met verbeterpunten
Natuurlijk valt er altijd wat te verbeteren. We hebben een 'herstelopdracht met vertrouwen' voor het aanbod Fries en Burgerschap. Uitdagingen die we vol vertrouwen aangaan, want we hebben AMBitie In ONderwijs!