Minister Wiersma op werkbezoek bij Westermarskoalle

Minister Wiersma van primair en voortgezet onderwijs bracht maandag 20 februari een werkbezoek aan de Westermarskoalle. Hij volgde hier Friese lessen in drie verschillende groepen. Ook ging hij in gesprek met leerkrachten en directeur Bert Kampherbeek over hoe zij de Friese taal in de praktijk een plek geven in het onderwijs.

De Westermarskaolle biedt Fries niet aan als apart vak, maar past Fries in in de verschillende lessen. Geschiedenis, rekenen en aardrijkskunde: ook in het Fries. Om dit te kunnen doen heeft het team de cursus Klasse Frysk gevolgd. Bert Kampherbeek: 'Leuk om de minister te laten zien hoe we met Fries omgaan op onze school. Met het inpassen van Fries in de verschillende lessen bieden we onze leerlingen de mogelijkheid om goed Fries te leren.'

Minister Dennis Wiersma: “Dat je de Friese taal goed leert, draagt bij aan je basisvaardigheden. Daarom is er extra geld voor zodat scholen in Fryslân met het Fries aan de slag kunnen. De Westermarskoalle in Joure liet me vandaag zien hoe ze lesgeven in het Fries en hoe belangrijk Friese kinderboeken daarbij zijn. Bijvoorbeeld met een les over dino’s, geschiedenisles over Joure en toneelspelen.”
​​​​​​​
De provincie werkt de komende jaren met het project Taalplan Frysk 2030 aan het versterken van de Friese taal in alle onderwijssectoren. De provincie zet zich hiervoor in met taal- en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden Hogeschool, Omrop Fryslân, Onderwijsbureau Semko en Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO).
(Bron: provinsje fryslân)