Instemming gemeenten voor fusie De Basis en Primus

De gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren hebben afgelopen week unaniem ingestemd met de fusie van Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis en Onderwijsgroep Primus. Met het bereiken van deze belangrijke mijlpaal in het fusieproces, is de weg nu definitief vrij voor de fusie per 1 augustus aanstaande. Vanaf deze datum gaan beide stichtingen samen verder onder de naam Ambion, AMBitie In ONderwijs.

De Basis en Primus hebben in 2016 de holdingorganisatie Ambion opgericht. De oprichting van Ambion vloeide voort uit een jarenlange samenwerking op een aantal beleidsterreinen zoals passend onderwijs en de inzet en uitwisseling van collega’s. De laatste jaren zijn de beide dochters verder naar elkaar toegegroeid en het besluit om tot een fusie over te gaan kwam een jaar geleden dan ook niet als een verrassing. Door als één organisatie het openbaar onderwijs in de beide gemeenten vorm te geven, ontstaan er nog meer mogelijkheden om een duurzame oplossing te vinden voor de uitdagingen in de komende jaren. Daarbij valt te denken aan investeringen in het onderwijs, aantrekkelijk werkgeverschap en het versterken van het openbaar onderwijs in de regio.

 

Ambion heeft 25 scholen voor openbaar onderwijs (primair onderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs) in de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren waar ruim 400 professionals dagelijks onderwijs geven aan circa 3000 kinderen.