Basisscholen 16 maart dicht, noodopvang geregeld

Ondanks de landelijke extra maatregelen die afgelopen week zijn ingegaan, verspreid het Corona virus zich nog steeds gestaag. Dit veroorzaakt veel onrust in heel het land en ongetwijfeld ook bij u. Medisch specialisten, het RIVM, vertegenwoordigers vanuit het onderwijsveld en het kabinet zijn vanmiddag bijeengekomen en hebben nieuwe maatregelen aangekondigd. Daarnaast zijn wij zelf in gesprek met gemeente, kinderopvang en collega schoolbesturen voor afstemming en om gezamenlijk de juiste besluiten te nemen. Graag informeren wij u wat dit betekent voor het onderwijs op onze scholen. 
 
Uit het landelijk overleg van vanmiddag zijn de volgende aanvullende maatregelen vastgesteld die met ingang van 16 maart ingaan en duren tot en met 6 april: 

  • Alle scholen en kinderopvang in Nederland gaan dicht. Zij zijn alleen open voor noodopvang op specifieke locaties. 
  • Horeca, sportclubs en sauna’s gaan dicht. 
  • Voor alle Nederlanders geldt om gepaste afstand van elkaar te nemen (circa 1,5 meter) 

De voornaamste reden om de scholen vorige week nog niet te sluiten, was om de cruciale beroepsgroepen die nu waardevol werk leveren om het virus te bestrijden de ruimte en mogelijkheid te geven om hun werk uit te voeren. Onze scholen blijven daarom in ieder geval maandag nog open als noodopvang voor (gezonde) kinderen van ouders die in onderstaande beroepsgroepen werkzaam zijn. Welke beroepsgroepen dit zijn, kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen. Wij zijn in overleg met de gemeenten Heerenveen, De Fryske Marren, Kinderwoud, Skik en CBO Meilân om de opvang in zowel Heerenveen als Joure op korte termijn centraal te organiseren. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u uiteraard.  
 
Bent u niet werkzaam in één van de hieronder genoemde beroepsgroepen, dan dient u thuis opvang te regelen binnen uw eigen sociale netwerk. Uw kinderen mogen geen gezondheidsklachten hebben als zij gebruik maken van de opvang. Zoals in een eerdere brief al aangegeven zullen wij hier streng op toezien. Wij doen daarbij een dringend beroep op uw eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen erop dat u hier verstandig mee omgaat. 
 
Binnen Ambion werken wij met de Apple leeromgeving. Dit biedt mogelijkheden om het onderwijs thuis invulling te geven. Leerkrachten, ICT-specialisten en directeuren zijn achter de schermen druk bezig om te kijken hoe we dit het beste kunnen organiseren voor onze leerlingen. De meeste leerlingen hebben vrijdag de iPad al meegekregen naar huis. Inmiddels hebben veel scholen ook lessen voorbereid om richting de kinderen te verspreiden via de iPad of eventueel via het ouderportaal. Hiermee hopen wij de vertraging in het onderwijs te beperken. Kinderen die gebruik maken van de noodopvang volgen zelfstandig het thuisonderwijs programma. Zij volgen dus een deel van de dag onderwijs.  
 
Heeft uw zoon en/of dochter de iPad nog niet mee naar huis genomen, dan verzoeken wij u dringend deze morgen op school op te halen. U krijgt via school extra informatie over het moment waarop dit kan en of er ook boeken meegenomen moeten worden. Meer informatie over het thuisonderwijs volgt één dezer dagen.  
 
Wij begrijpen het heel goed dat deze maatregelen bij u leiden tot vragen en zorgen. Ondanks de grote zorgen die er zijn in Nederland, is het ook nu belangrijk om verstandig te handelen en de eigen verantwoordelijkheid te nemen. Door gezamenlijk op te trekken en de soms vervelende maatregelen op te volgen, kunnen we verdere verspreiding van het virus tegengaan.  
 
Voor algemene vragen over het Corona virus kunt terecht bij het RIVM via telefoonnummer 0800-1351 of bij GGDFryslân via de website www.ggdfryslan.nl . Heeft u specifieke vragen over het onderwijs of de opvangfunctie van de school, dan kunt u contact opnemen met de directeur van uw school.  
 
Mocht er op basis van nieuwe ontwikkelingen reden zijn voor gewijzigde of aanvullende maatregelen, dan laten wij u dit uiteraard zo spoedig mogelijk weten. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat u de komende weken in goede gezondheid blijft.