Extra maatregelen tegen verspreiding Corona-virus

Vandaag heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd ten aanzien van het Corona virus. Op dit moment is het Corona-virus aangemerkt als Pandemie. Dit geeft geen reden tot paniek, wel tot bewustzijn en verantwoordelijkheid. Graag willen wij u met deze brief informeren welke gevolgen dit heeft voor het bezoeken van de scholen van Ambion.
 
De volgende maatregelen gelden met directe ingang en tot 31 maart 2020:
Iedereen in Nederland met klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) moet thuisblijven en sociale contacten mijden. Als de klachten verergeren, neem contact op met de huisarts.
* Evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast (musea, concertzalen, theaters, sportwedstrijden etc.)
* Mensen in heel Nederland wordt gevraagd thuis te werken of hun werktijden te spreiden.
* Beperk het bezoek aan ouderen en kwetsbare personen
* Ouderen en kwetsbaren: mijd grote gezelschappen en het openbaar vervoer.
* Zorgpersoneel: blijf pas thuis als u klachten heeft en koorts. Reis niet naar het buitenland.
* Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden
* Scholen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open. Kinderen met klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) moeten wel thuisblijven.

Uiteraard volgen wij deze maatregelen op. Dit betekent dat onze scholen open blijven en dat wij extra alert zijn op klachten bij leerlingen en leerkrachten. Wij doen daarbij een dringend beroep op uw maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Heeft uw kind klachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts of is uw kind in het algemeen niet fit, zorgt u dan alstublieft voor opvang thuis. Wij kunnen hem/haar dan niet toelaten op school. Wij zullen hier strenger dan u wellicht van ons gewend bent op moeten acteren en vragen hiervoor uw begrip. Dit in het belang van de andere leerlingen en onze leerkrachten.

Indien medewerkers, die symptomen hebben, thuis moeten blijven, is het de vraag of we hier voldoende invallers voor kunnen vinden. De kans bestaat dan dat klassen naar huis moeten worden gestuurd of de school moet worden gesloten. In dit geval zal de school u per direct informeren.

De geplande open dag op woensdag 18 maart aanstaande gaat vooralsnog door. Maar ook hiervoor geldt: bent u niet helemaal fit, dan verwelkomen wij u graag op een ander moment. Dit geldt ook voor opa’s, oma’s, pakes, beppes en andere familie die onze school willen bezoeken. We willen hiermee de hoeveelheid bezoekers deze dag zo veel mogelijk beperken.

Ambion staat in nauwe verbinding met de GGD en we volgen de aanwijzingen van het RIVM de komende dagen/weken. Op basis van de actuele informatie blijven wij u informeren over de situatie op onze scholen en eventuele aanvullende maatregelen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directeur van uw school. Meer informatie over het Corona virus kunt u vinden op de website van de GGD.

Vanuit Ambion werken we met elkaar aan het maatschappelijk belang om onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Wij waarderen de inzet van onze medewerkers zeer en hopen dat zij de komende weken hun werk op een gezonde wijze kunnen voorzetten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Hartelijke groet,
 
Ingrid Janssen
Voorzitter College van Bestuur
Stichting Ambion