Directeur (0,8 fte) - OBS Route 0513

Wie DANST met ons mee?!

In verband met het vertrek van de huidige directeur zijn wij met ingang van het schooljaar 2023-2024 op zoek naar een: 

Directeur voor OBS Route 0513 (0,8 fte)
OBS Route 0513 zoekt een nieuwe stuurman of – vrouw
die ons helpt onze koers te varen!

 OBS Route 0513 is, samen met het kinder- en peuteropvang en BSO van Kinderwoud, gevestigd in MFA De Akkers. We geven ons onderwijs vorm vanuit een uitdagende leeromgeving, waarbij we gesteund en uitgedaagd worden door een modern schoolgebouw met meer open ruimtes dan dichte klaslokalen. Onze kernwaarden Diversiteit, Autonomie, Nieuwsgierigheid, Samen en Talentontwikkeling (DANST) brengen we elke dag in de praktijk door momenten van groepsoverstijgend werken, thematisch werken met IPC en talentontwikkeling via onze MaDoeWe-lessen (Maken, Doen en Weten-lessen) die bol van kunst en cultuur staan.

OBS Route 0513 is een openbare basisschool met 217 leerlingen in 9 groepen. We hebben een fijn en divers team van onderwijsprofessionals en we zijn sinds 2017 gehuisvest in een modern en goed uitgerust schoolgebouw. Onze schoolposter geeft weer waar wij voor staan.  

OBS Route 0513 is een van de 24 scholen die samen Ambion vormen. Ambion heeft haar identiteit beschreven in een zogenaamd ‘identiteitsbewijs’. Belangrijke pijlers hierin zijn vertrouwen, verbinding en vindingrijkheid. Deze elementen vormen het fundament onder het dagelijks handelen van onze medewerkers. Ook draagt OBS Route 0513 bij aan de koersuitspraken van Ambion.  
 
De directeur in relatie tot Ambion 
Ambion staat voor AMBitie IONderwijs. De 24 openbare basisscholen van Ambion bieden eigentijds en kwalitatief onderwijs in de regio Joure en Heerenveen. Daarbij staan vertrouwen, verbinding en ontwikkeling centraal. De scholen werken intensief samen, maar kennen ook ieder hun eigen gezicht. Als directeur bij Ambion maak je deel uit van een team met ruim 20 directeuren. Je levert bijdragen aan het bestuursbeleid door actief deel te nemen in scrumteams en werkgroepen. 
 
Opdrachten voor de nieuwe directeur 
OBS Route 0513 is een multiculturele school die georganiseerd is vanuit de principes van Team Onderwijs op Maat (TOM). Als boegbeeld van Route 0513 krijgt de nieuwe directeur voor de komende jaren de volgende opdrachten mee: 

 • Het door ontwikkelen van het schoolconcept op basis van de visie en de missie van de school;
 • Het versterken van het eigenaarschap van onderwijsprofessionals;
 • Het versterken van de positie van openbaar onderwijs in de wijk;
 • De samenwerking versterken met andere Ambion-scholen in de omgeving.

Samen met het team krijg je alle ruimte om gezamenlijk invulling te geven aan deze opdrachten.  

Competenties en leiderschap 
OBS Route 0513 zoekt een nieuwe directeur die:

 • Interesse en affiniteit heeft met ontwikkelingen van onderwijs op basis van unit-onderwijs;
 • Goed kan luisteren, vertrouwen geeft en duidelijk en betrokken is;
 • Vorm en inhoud kan geven aan een professionele cultuur; 
 • Op planmatige wijze leidinggeeft aan een enthousiast team om zo samen met hen de ingezette ontwikkelingen te bereiken en te borgen;
 • Een duidelijke, open en transparante manier van communiceren heeft; 
 • Zichtbaar en benaderbaar is, oog heeft voor de mensen en een verbinder is tussen collega’s, ouders en leerlingen;
 • Oog heeft voor de wijk en voorschoolse educatie.

Wij bieden

 • Een inschaling in D12 en arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO;
 • Breed scala aan interne en externe opleidingsmogelijkheden gericht op persoonlijke, organisatie- en schooldoelen;
 • Actieve en betrokken collega’s in het directeurenteam waarbij iedere directeur een sparringpartner heeft. 

Functie eisen 
Wij vragen om het volgende aantoonbaar aan te geven in je cv en/of je motivatiebrief: 

 • Ruime leidinggevende ervaring en een bewezen trackrecord op het vlak van (onderwijs)innovatie; 
 • (Nagenoeg) afgeronde schoolleidersopleiding leidend tot registratie in het schoolleidersregister;
 • In staat om vorm en inhoud te geven aan het openbare karakter van het onderwijs.

Procedure en planning 
Je sollicitatiebrief kun je tot woensdag 10 mei richten aan vacatures@ambion.nl ovv vacature directeur OBS Route 0513. De eerste gesprekken staan gepland op maandag 15 mei. Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
 
Contactgegevens 
Voor meer informatie over de vacature en de school kun je contact opnemen met interim-directeur Hans Veldsink (mobiel: 06-30491850). Meer informatie over OBS Route 0513 vind je op www.obsroute0513.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.