Dochters Ambion

Toekomstbestendig onderwijs
Ambion is op 9 juni 2016 officieel opgericht door de huidige twee dochters, Onderwijsgroep Primus en Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis. De oprichting van Ambion vloeide voort uit een jarenlange samenwerking op een aantal beleidsterreinen zoals passend onderwijs en de inzet en uitwisseling van collega’s. Met de vorming van een holding hadden beide organisatie meer mogelijkheden om samen oplossingen te vinden voor een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven (o.a. krimp) en de bijbehorende risico’s gezamenlijk op te kunnen vangen.  
 
Sinds de holding een feit is, wordt intern intensief samengewerkt. Er is gewerkt aan het vergroten van de synergie en de efficiency. Op het niveau van Ambion is het servicebureau ingericht, dat in verschillende rollen bijdraagt aan het versterken van de Ambion organisatie en het ondersteunen van de scholen. We hebben in de organisatie een stijl van besturen en samenwerken geïntroduceerd, die past bij de filosofie van ‘Vertrouwen en verbinding’. We zoeken steeds de balans tussen ‘wat is goed voor de individuele scholen’ en ‘wat is goed voor het collectief'.