Werkbezoek Kindcentrum Skoatterwiis

Vrijdag 15 november bracht de raadscommissie voor Samenlevingszaken een werkbezoek aan het Kindcentrum Skoatterwiis in Oudeschoot. Het Kindcentrum is een gezamenlijk driejarig project van Scholengroep Ambion, Kinderopvang Kinderwoud en de gemeente Heerenveen. Onderwijs, opvang en jeugdhulp werken samen in een multidisciplinair team. De raadscommissie sprak met leerlingen, ouders en teamleden.

De commissie was onder de indruk van de sfeer. Ook het gebruik van de iPad in de verschillende groepen viel op. Kinderen werken op hun eigen niveau. Leervorderingen worden nauwkeurig gemonitord. De instructie is afgestemd op het individuele kind.
In de gesprekken met ouders en het multidisciplinair kwam sterk naar voren dat het kind op Skoatterwiis werkelijk centraal staat.
Ter afsluiting sprak de commissie met de Stuurgroep. De raadscommissie was zeer te spreken over de ontwikkeling van het Kindcentrum en denkt alvast na over de voortzetting over anderhalf jaar.