Vrijheid van meningsuiting

Elke mening telt, verschil van mening scherpt onze geest en voedt de dialoog. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Met de kernwaarden van openbaar onderwijs draagt Ambion elke dag bij aan een respectvolle, tolerante samenleving. Iedereen is bij ons welkom en wordt gezien. Onze leerlingen zijn de wereldburgers van de toekomst die het verschil gaan maken. We overbruggen verschillen en vinden wederzijds begrip en respect door met elkaar het gesprek aan te gaan. Geweld mag en kan nooit een middel zijn om de eigen mening op te dringen of anderen de mond te snoeren.

Geweld levert alleen maar verliezers op….

#samuelpaty

Ingrid Janssen
Bestuurder Ambion