Ventilatie op onze scholen

Het ministerie van OCW heeft vorige week een bericht naar alle scholen gestuurd met onder andere aandacht voor de ventilatie van schoolgebouwen. Voor het voorkomen van de verspreiding van Covid-19 moet volgens het RIVM de ventilatie van ruimten voldoen aan het niveau van het Bouwbesluit. Aanvullend daarop geeft het RIVM aan, een luchtstroom van persoon naar persoon te vermijden, bijvoorbeeld als gevolg van (zwenk)ventilatoren of systemen die voor recirculatie zorgen binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven.

Ambion heeft adviesbureau Lindhorst de scholen gevraagd onze scholen te bezoeken en te inventariseren op welke manier de ventilatie in de school is geregeld in relatie tot de mogelijke risico's op verspreiding van het Covid-19 virus via onze ventilatiesystemen. Bij een aantal scholen is sprake van recirculatie van lucht. Deze scholen zijn inmiddels bezocht door onze installateur om het ventilatiesysteem goed te controleren en daar waar noodzakelijk aan te passen. 

Alle scholen van Ambion hebben extra aandacht voor ventilatie en ventileren goed door het open zetten van ramen en deuren. Met de genoemde maatregelen vertrouwen wij erop dat we leerlingen en leerkrachten een gezond binnenklimaat bieden waarin veilig geleerd en gewerkt kan worden.