SBO It Oerset en Duisterhoutschool Gezonde School

De komende drie jaar mogen SBO It Oerset en Duisterhoutschool in Heerenveen zich een Gezonde School noemen.

Zij ontvingen donderdag 18 oktober om 9.00 uur uit handen van wethouder Jelle Zoetendal het themacertificaat Bewegen en sport en bijbehorend bord voor het schoolgebouw. Directeuren Map Schepers (Duisterhoutschool) en Renske Hoogeveen (SBO It Oerset) zijn trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf donderdag hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze scholen een gezonde school zijn!”. Om dit te vieren zijn de leerlingen op zowel donderdag als vrijdag actief aan het sporten tijdens de Sport Heroes Experience in en rondom de school.

Vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich drie jaar een Gezonde School noemen. Naast het Gezonde School-thema Bewegen en sport zijn er nog 7 thema’s.  Met het vignet laat een school zien dat zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door externe deskundigen zoals het Voedingscentrum, KVLO en het Trimbos-instituut. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen SBO It Oerset (regionale school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met dertien jaar) en de Duisterhoutschool (speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor kinderen en jongeren die zeer moeilijk leren (ZML) en/of een meervoudige handicap hebben) voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben de scholen aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Special Heroes: Iedereen kan een held zijn

Voor het behalen van het themacertificaat bewegen en sport hebben beide scholen de erkende interventie Sport Heroes van Stichting Special Heroes Nederland ingezet. Sport Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport kan zijn. Het is een sport stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen. Via een vaste methodiek krijgen leerlingen kennismakingsactiviteiten aangeboden van lokale sportaanbieders. Samen gaan ze op zoek naar een actieve vrijetijdsbesteding voor nu en in de toekomst.