Programmeerdag Van Maasdijkschool groot succes 

Een bijzondere dag vandaag op de Van Maasdijkschool. Alle leerlingen waren daar druk bezig met verschillende programmeer-activiteiten op de Programmeerdag. De kleuters programmeerden Beebots en gingen aan de slag met Tinker Junior. Groepen 3-8 leerden meer over Vitual Reality, Augmented Reality en het programmeren van arduino’s en Ozobots. De programmeerdag is de kick-off van de doorgaande leerlijn ‘Programmeren’ waar de Van Maasdijkschool dit schooljaar als pilot mee start. 

Met de doorgaande leerlijn wil de Van Maasdijkschool leerlingen kennis laten maken met de verschillende onderdelen van programmeren. ‘We willen op digitaal gebied blijven vernieuwen,’ legt directeur Henk Soeten uit. ‘Daarom kiezen we ervoor om in ons onderwijsprogramma structureel aandacht te besteden aan programmeren. Hiermee geven we onze leerlingen een waardevolle tool voor het leven, leren en werken in de wereld van morgen’. Met de invulling van de leerlijn onderscheidt de Van Maasdijkschool zich van andere scholen. Waar de meeste scholen programmeren alleen aanbieden in plus-groepen, kiest de Van Maasdijkschool er bewust voor alle leerlingen met programmeren aan de slag laat gaan. ‘Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op hun eigen niveau en naar eigen kunnen hun talenten ontwikkelen,’ gaat Henk Soeten verder. ‘Je kunt talenten alleen ontwikkelen als je de kans krijgt met veel verschillende dingen aan de slag te gaan. Programmeren is daar één van!’

    
De doorgaande leerlijn ‘Programmeren’ wordt samen met het werkveld vormgegeven. Niels Oldenburger, eigenaar van Groundworkz (en betrokken ouder van twee leerlingen van de school) denkt actief met de Van Maasdijkschool mee over de invulling van de leerlijn.