Openbaar onderwijs financieel gezond

Het openbaar onderwijs in de gemeente Heerenveen en het voormalige Skarsterlân staat er goed voor. Dat blijkt uit de jaarverslagen van Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis en Onderwijsgroep Primus. Zowel financieel als onderwijskundig laten de stichtingen een positief beeld zien. De samenwerking onder de koepel Ambion werpt zijn vruchten af. “We zijn geen rijke onderwijsorganisatie maar financieel gezond. En zo hoort het ook. Het geld is bedoeld voor het onderwijs, dus daar investeren we ook in”, aldus scheidend voorzitter van het College van Bestuur Wim-Jan Renkema.

Door de opgebouwde reserve van de afgelopen jaren is het mogelijk om de komende jaren flink te investeren in bijvoorbeeld ICT. Alle scholen van Ambion nemen dit kalenderjaar de Apple leeromgeving in gebruik. “Dit maakt het onderwijsaanbod niveau-aanpasbaar, rijker, aansprekender. Daarnaast willen we investeren in onze leerkrachten. Professionele ontwikkeling is belangrijk om goed onderwijs te kunnen blijven geven, maar ook om jonge professionals aan te trekken.” Dat het investeren in onderwijs loont, laten de eindtoetsresultaten zien. Een groot aantal scholen presteert boven het landelijk gemiddelde of zelfs boven de bovengrens van de inspectienorm.

De huidige bestuurder, Wim-Jan Renkema, neemt binnenkort afscheid van Ambion om toe te treden tot de Tweede Kamer namens GroenLinks. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door Teunis Wagenaar, interim directeur-bestuurder van OPO Furore in Drachten. Hij is op korte termijn beschikbaar en gaat beide functies combineren. Vanuit een eerdere interim periode kent hij de organisatie waardoor er geen lange inwerkperiode nodig is.

Het jaarverslag 2017 van de stichting is hier te downloaden.