Onderwijskwaliteit obs It Haskerplak weer in het groen

De leerkrachten hadden er zin in en ook de leerlingen en ouders verschenen maandag enthousiast weer bij het plein van OBS It Haskerplak. We mogen weer naar school! De deuren werden deze dag met misschien nog wel meer trots en enthousiasme geopend dan anders. Vorig jaar was niet alleen vanwege Corona een bijzonder jaar voor de school. Het team heeft alles op alles gezet om het predicaat zeer zwak achter zich te laten en dat lukte voor een deel al na de het inspectiebezoek in februari. Twee van de drie criteria werden toen al als voldoende beoordeeld. Op het derde criteria, onderwijsresultaten, werd vlak voor de zomervakantie ook een voldoende gescoord. En daarmee heeft de inspectie OBS It Haskerplak het predicaat voldoende gegeven. De school staat weer “in het groen”. Met name de persoonlijke aandacht voor leerlingen, de verbeterde kwaliteitscultuur in het onderwijsteam en het sociale klimaat van de school werden met lovende woorden beoordeeld. Dus opende het team maandag met trots haar deuren voor de leerlingen. De start van hopelijk wederom een succesvol schooljaar.