obs It Bûtenplak: De groene school van de streek

Een school waar ieder kind kind kan zijn. Waar de basisvakken vanzelfsprekend op orde zijn en waar tegelijkertijd volop aandacht is voor de groene omgeving en alles wat groeit en bloeit. Verbonden met de streek, een centraal punt in de dorpsgemeenschap. Dat is het ideaalplaatje van de nieuwe basisschool It Bûtenplak in Hoornsterzwaag.

Op de eerste schooldag na de vakantie vierden de 76 leerlingen met het onderwijzend team van obs It Bûtenplak al een klein feestje met het doorknippen van een lint en een toost op de toekomst. Afgelopen vrijdag volgde de officiële start van de fusieschool in Hoornsterzwaag, met de onthulling van het naambord en veel sport en spel. “De blik vooruit”, aldus directeur Jan Russchen. “We zitten boordevol plannen.”


Onder de naam It Bûtenplak gaan de voormalige J.B. Kanschool (Jubbega) en Op ‘e Grins (Hoornsterzwaag) samen verder. In Hoornsterzwaag. Het was een fusie met hindernissen en vertragingen, waarna ook het coronavirus nog eens roet in het eten gooide. Russchen: “We zijn begonnen, maar veel van de inhoudelijke fusie tussen beide scholen moet nog plaatsvinden.”

Ze weten op It Bûtenplak wel wat ze willen: een streekschool met ongeveer tachtig leerlingen. “Alders binne bliid dat wy op dizze wize fierder kinne”, vertelt Marrit Peenstra van de mr. “It gemoedelike, it lytsskalige, de romte. Dat past by hoe’t de minsken yn dit diel fan Hoarnstersweach en Jobbegea wenje. It idee fan in streekskoalle foel direkt goed.” It Bûtenplak heeft een grote regio om leerlingen uit te putten. Van de Gorredijksterweg op de grens met Oudehorne tot de dikke balsteen op de grens met Donkerbroek. Russchen: “We weten nu al dat we in de loop van dit jaar meer dan tachtig leerlingen krijgen. De potentie aan leerlingen is er. Dit is een streek waar jonge gezinnen graag willen wonen. Nu moeten wij zorgen dat we voor zoveel mogelijk kinderen een aantrekkelijke school zijn.”


In het schoolconcept is ‘buiten’ een belangrijk begrip. Daar werd het onderwijzend team nog eens goed op gewezen toen ze in de coronamaanden bij de leerlingen op huisbezoek gingen. “Iedereen woont buiten, kinderen kunnen veel buiten spelen en groen is een belangrijk onderdeel van hun leven. Dat moet op de school terugkomen: een groene, ondernemende schoolomgeving.” Er zijn plannen voor een grote schooltuin en dieren om voor te zorgen. De school hoopt vrij snel een soort buitenlokaal te realiseren, waar kinderen met de klas onder dak aan de slag kunnen. Met knutselen, tekenen, de natuur. Russchen: “Wel droog, maar als het moet met de jas aan. Dat past ook bij het type kinderen op onze school. Als de leerkrachten misschien zeggen dat het beter is binnen te blijven, roepen de leerlingen juist dat ze naar buiten willen.”

It Bûtenplak wil de ouders nog intensiever bij de school betrekken dan nu al het geval is. Door bijvoorbeeld op vrijdagmiddag gastlessen te geven die raken aan hun eigen beroep. Bij de ouders leeft ook een sterk besef dat ze nodig zijn en mogen bijdragen aan de school.

Nieuw op de locatie in Hoornsterzwaag is de peuteropvang. Peuterjuf Saša Slobodan verhuisde mee vanaf de J.B. Kanschool. Ze heeft op It Bûtenplak de beschikking over een nieuw noodlokaal. “Met alles erop en eraan. Heel luxe.” Het lokaal heeft voldoende oppervlakte om bijvoorbeeld bij de groei van de school een groep te huisvesten. De peuters kunnen dan verhuizen naar het grote schoolgebouw. “Dat past ook heel goed bij hoe It Bûtenplak het wil oppakken. De peuters maken spelenderwijs kennis met de basisschool. Niet ineens de grote overstap naar groep 1, maar geleidelijk.  Die doorgaande lijn vinden we heel belangrijk.” Saša kan nog wel wat extra peuters gebruiken. ’t Krielhoekje is het schooljaar met vier peuters gestart.