Leerlingen OBS De Brêge organiseren inzameling voor de Voedselbank

Het initiatief van de leerlingenraad van OBS De Brêge en de Kinder Innovatie Raad van Ambion om houdbare voedingsmiddelen en verzorgingsproducten in te zamelen voor de Voedselbank Joure leek, door de nieuwe lockdown, in het water te vallen.

Dinsdag 15 december was opeens de laatste schooldag, iedereen was in rep en roer. Maar dat mocht niet ten koste gaan van de actie, vonden de leerlingen. Geheel volgens plan gingen zij langs de huizen.

Het speellokaal van de school vulde zich dinsdagmiddag in rap tempo met donaties van omwonenden. Een indrukwekkende prestatie van de leerlingen van De Brêge. Dat vond ook de lokale krant. GrootdeFryskeMarren schreef een artikel over het initiatief van de leerlingen.