Kerstballen en kerstkaarten voor Nieuwe- en Oudehorne

De kinderen van OBS De Sevenaer uit Nieuwehorne en CBS Wijbrandi uit Oudehorne hebben deze week kerstballen opgehangen in verschillende kerstbomen in de dorpen. Plaatselijk belang had deze bomen en ballen geschonken, om de dorpen enigszins op te fleuren, nu zoveel dingen niet door kunnen gaan.

Daarnaast hebben alle kinderen van beide scholen kaarten gemaakt voor de oudere bewoners uit de dorpen, om ze een hart onder de riem te steken. Plaatselijk belang gaat in samenwerking met verschillende plaatselijke instanties zorgen dat de kaarten op de goede plaats terecht komen.

Dinsdag 15 december zijn de kaarten overhandigd aan plaatselijk belang in het bijzijn van vertegenwoordigers van beide scholen. Mooie initiatieven in deze bijzondere tijd.