Instemming gemeente voor fusie openbare scholen Oosthoek

Dinsdag 2 juni heeft de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen definitief ingestemd met de fusie van OBS Mr. J.B. Kanschool en OBS Op ‘e Grins. Daarmee is de weg vrij voor de fusieschool die in Hoornsterzwaag een vernieuwend onderwijsconcept wil neerzetten voor de regio. Een peutervoorziening maakt onderdeel uit van de nieuwe school.

De afgelopen periode is in nauwe samenwerking met ouders en leerlingen gewerkt aan een nieuw onderwijsconcept dat inmiddels is gepresenteerd. De groene omgeving, de mooie buitenruimte, de agrarische regio en het aanspreken en ontwikkelen van de talenten van leerlingen staat daarbij centraal. Binnenkort wordt ook de nieuwe naam van de school gepresenteerd. Met de fusie en het onderscheidende concept van de school, kan het openbaar onderwijs in Jubbega-Hoornsterzwaag en omgeving duurzaam voortgezet worden.