Fout in schooladvies op basis van IEP toets

Wat is er aan de hand?

Het mag niet uitmaken welke eindtoets een leerling maakt. Daarom is het van belang dat alle eindtoetsen op een vergelijkbare manier hun toetsadviezen geven. De Expertgroep PO heeft dit jaar voor het eerst de berekening van de gezamenlijke toetsadviezen uitgevoerd.

Het ministerie van OCW heeft geconstateerd dat de Expertgroep PO een fout heeft gemaakt bij het berekenen van de toetsadviezen. Met de IEP Eindtoets zelf is niets mis, de schuld ligt volledig buiten de toetsaanbieders.

Wat betekent dit voor de leerling en de school?

Door de foutieve berekening heeft een aantal leerlingen een te hoog of te laag toetsadvies gekregen. Het grootste deel van deze leerlingen heeft een te hoog advies gekregen, een kleiner deel een te laag advies. Dit heeft mogelijk invloed op het definitieve schooladvies. Dit is een buitengewoon vervelende situatie, voor zowel de betrokken groep 8 leerlingen en hun ouders, als ook voor de leerkrachten.

Om welke leerlingen gaat het?

Als de school gebruik heeft gemaakt van de IEP toets, dan krijgt zij bericht als er leerlingen zijn die een fout advies hebben gekregen. De betreffende leerlingen worden dan persoonlijk benaderd en ontvangen het nieuwe advies.
 
Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de school van uw kind. Daarnaast heeft ook de Rijksoverheid een hulplijn beschikbaar gesteld.   

Website: www.rijksoverheid.nl/eindtoets

Hulplijn voor ouders: 050 599 98 20

Natuurlijk wil de IEP ook zelf uw vragen beantwoorden. Bekijk hier alvast de veelgestelde vragen bijvoorbeeld over heroverwegen. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact op via 088 556 98 00 of iep@bureau-ice.nl.