Commissaris van de Koning op bezoek bij Route 0513

Donderdag 31 maart was Commissaris van de Koning Arno Brok op schoolbezoek bij Route 0513. Hij werd ontvangen door directeur Rina Franke en voorzitter van het College van Bestuur Ingrid Janssen van Ambion.

Tijdens de rondleiding, door de school met open leerpleinen, vertelden leerlingen van de leerlingenraad en de Kinderinnovatie Raad op boeiende wijze over de moderne werkwijze en visie op leren. Arno Brok zag dat Route 0513 ‘danst’ vanuit de kernwaarden diversiteit, autonomie, nieuwsgierigheid, samen(-hang) en talentontwikkeling.

Ambion vindt het belangrijk dat leerlingen ‘Vol vertrouwen de wereld tegemoet’ gaan. Dit zag de commissaris terug bij de kinderen die vrij en goed konden uitleggen hoe op school wordt geleerd met hoofd, handen en hart.

Arno Brok keek terug op een geslaagd schoolbezoek. Hij twitterde: 'Tige nijsgjirrige wurkbesite oan OBS Route 0513 op it Hearrenfean. Fernijend ûnderwiiskonsept yn romtelik en ljocht skoalgebou. Diversiteit, autonomie, meiinoar oparbeidzje, talintûntwikkeling, frijheid en respekt stean sintraal. Moaie petearen!'