Jaarverslag 2019 De Basis

Document: Jaarverslag 2019 De Basis
Beschrijving:

Met het jaarverslag leggen wij verantwoording af aan het ministerie, de gemeente en onze omgeving. U kunt hierin lezen welke ontwikkeling wij in het verslagjaar hebben doorgemaakt en wat hiervan de resultaten zijn. Daarnaast een financiële verantwoording in de vorm van het financiële jaarverslag. 

Bestand: 33-287-bestuursjaarverslag-de-basis-2019-def.pdf