(VACATURE INGEVULD) Schooldirecteur (0.8 - 1.0 fte) - De Feart

In verband met natuurlijk verloop is stichting Ambion per 1 augustus 2021 op zoek naar een:

Directeur voor Samenlevingsschool de Feart (0.8-1.0 fte)
'Verbinder in het sociale hart van Jubbega'

De Feart is een samenlevingsschool met 172 leerlingen en 20 teamleden. De school maakt deel uit van het multifunctionele gebouw (MFG) “de Kompenije’’. In dit centrum, centraal gelegen in Jubbega, vinden verschillende partijen onderdak. Het gebouw mag daarmee met recht het sociale hart van Jubbega en Hoornsterzwaag genoemd worden.

In deze samenlevingsschool zijn alle leerlingen en ouders welkom ongeacht achtergrond of afkomst. Vanuit een klimaat met een duidelijke structuur, waarbinnen kinderen zich veilig en geborgen voelen krijgen onze leerlingen de mogelijkheid en de ruimte om zich te ontwikkelen. Met een duidelijk en voorspelbare organisatie en in een goede sfeer werken leerkrachten samen met ouders en leerlingen aan een prettig werk-, speel- en leerklimaat.

Naast de basisvaardigheden richten we ons ook op het ontwikkelen van creatieve vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en burgerschapsvorming. Op verschillende gebieden kunnen leerlingen in heterogene groepen hun talenten verkennen, ontwikkelen en delen.

Missie en identiteit
Wij willen vanuit een breed levensbeschouwelijk perspectief ons bezinnen op wat goed is voor de kinderen. In een samenleving vol diversiteit willen wij dat kinderen, hoe verschillend en uniek ze ook zijn, samen leren, samen werken, samenleven en dus verbonden zijn. In onze visieposter staat verbeeld waar wij voor staan.

De Feart is een van de 24 scholen die samen Ambion vormen. Ambion heeft haar identiteit beschreven in een zogenaamd ‘identiteitsbewijs’. Belangrijke pijlers hierin zijn vertrouwen, verbinding en vindingrijkheid. Deze elementen vormen het fundament onder het dagelijks handelen van onze medewerkers. Ook draagt De Feart bij aan de koersuitspraken van Ambion.

De directeur in relatie tot Ambion
Ambion staat voor AMBitie IONderwijs. De 24 openbare basisscholen van Ambion bieden eigentijds en kwalitatief onderwijs in de regio Joure en Heerenveen. Daarbij staan vertrouwen, verbinding en ontwikkeling centraal. De scholen werken intensief samen, maar hebben ook ieder hun eigen gezicht.

Als directeur bij Ambion maak je deel uit van een team met ruim 20 directeuren. Je levert bijdragen aan het bestuursbeleid door actief deel te nemen in scrumteams en werkgroepen.

Competenties en leiderschap
De kerncompetenties die het leiderschap van de nieuwe directeur beschrijven:

 • Stelt prioriteiten en toont daadkracht;
 • Is toegankelijk, duidelijk en betrokken binnen (de wetten van) de dorpscultuur;
 • Kan vanuit een stimulerende en coachende rol samen met het team de koers van de school verfijnen en tot uitvoering brengen;
 • Geeft op planmatige wijze leiding aan een energiek en enthousiast team om zo samen met hen de ingezette en gedragen doelen te bereiken; 
 • Een passieve beheersing van de Friese taal is een pré;
 • Heeft van nature een open en transparante manier van communiceren;
 • Maakt optimaal gebruik van de Apple-omgeving als leermiddel binnen het onderwijs.

Wij bieden

 • Een inschaling in D12 en arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO;
 • Breed scala aan interne en externe opleidingsmogelijkheden gericht op persoonlijke, organisatie- en schooldoelen;
 • Actieve en betrokken collega’s in het directeurenteam waarbij iedere directeur een sparringpartner heeft.

Opdrachten voor de nieuwe directeur
Als boegbeeld van de school krijgt de nieuwe directeur voor de komende jaren de volgende opdrachten mee:

 • Groeien naar een Kindcentrum: Het KC zal vorm moeten krijgen vanuit het perspectief van het kind, waarbij alle diensten (sport, cultuur, muziek, bewegen) integraal worden aangeboden door middel van dag-arrangementen die worden opgezet vanuit één ontwikkelingscentrum voor 2- tot 15-jarigen;
 • Intensiever de samenwerking aangaan met anderen binnen MFG “de Kompenije”. Te denken valt daarbij aan de mensen van “Wenwearde”, de sportschool en de diverse verenigingen die gebruik maken van de faciliteiten binnen het gebouw;
 • Samen met het team en de MR de interne communicatie en communicatie naar ouders optimaliseren zodat er een heldere verbinding tussen ouders en school komt;
 • Voortborduren op hoe scholen in de omgeving elkaar kunnen versterken.

Je krijgt maximale ruimte voor eigen invulling van deze opdrachten. Uiteraard doe je deze invulling samen met het ervaren team.

Functie eisen
Wij vragen om het volgende aantoonbaar aan te geven in je cv en/of je motivatiebrief:

 • Ruime leidinggevende ervaring en een bewezen trackrecord op het vlak van (onderwijs)innovatie; 
 • (Nagenoeg) afgeronde schoolleidersopleiding leidend tot registratie in het schoolleidersregister; 
 • In staat om vorm en inhoud te geven aan het openbare karakter van het onderwijs.

Procedure en planning
Je sollicitatiebrief kun je tot 12 maart richten aan vacatures@ambion.nl ovv vacature directeur De Feart. De eerste gesprekken staan gepland voor week 13 (22-26 maart). Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Meer weten
Voor meer informatie over de vacature kun je contact met Bonnie de Vries (Beleidsadviseur HR) opnemen (bonnie.devries@ambion.nl). Je kunt haar een e-mail sturen met daarin je telefoonnummer en het verzoek om contact op te nemen. Voor informatie over de school kun je bellen met Gonnie van der Hoeff (tel.: 0516-461 753).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.