Schooldirecteur (0.8 - 1.0 fte) - obs Akkrum

In verband met het vertrek van de huidige directeur naar de functie van directeur-bestuurder elders, zijn wij per zo spoedig mogelijk op zoek naar een: 

Directeur voor obs Akkrum (0.8-1.0 fte) 
’’enthousiaste stimulerende verbinder” 
 
Obs Akkrum is een openbare basisschool met 232 leerlingen en 24 enthousiaste teamleden. De school is gehuisvest in een prachtig gebouw, staat in een watersportdorp en ligt aan de Turfroute. Obs Akkrum is een Gezonde school voor de deelcertificaten Sport & Bewegen en Voeding. Obs Akkrum is een veilige thuishaven voor leerlingen en ouders. We streven ernaar om ieder kind te zien en zich thuis te laten voelen. 

Het team van obs Akkrum ontwikkelt zich als een professionele leergemeenschap. Obs Akkrum werkt vanuit de methodiek “leerKRACHT” onder het motto: “Elke Dag Samen Een Beetje Beter”. Bordsessies, leren en inspireren door bij elkaar in de klas te kijken en elkaar feedback te geven, zijn belangrijke elementen van deze aanpak.  

 
Missie en identiteit 
Op obs Akkrum willen we dat leerlingen naast het vergaren van kennis en het aanleren van vaardigheden, ook leren zelfstandig problemen op te lossen en kritisch en creatief te denken. We zijn een school, waar naast het leren, met elkaar vieren, plezier maken, zich inzetten voor goede doelen en wat voor een ander over hebben, een grote plaats inneemt.
  
Er is veelvuldig en open contact met de ouders en de omgang met de kinderen is gemoedelijk. De schoolregels spelen een belangrijke rol bij het bieden van een veilige omgeving waarin het kind zich thuis voelt. Onze schoolposter geeft weer waar wij voor staan. 
 
Obs Akkrum is één van de 24 scholen die samen Ambion vormen. Ambion heeft haar identiteit beschreven in een zogenaamd ‘identiteitsbewijs’. Belangrijke pijlers hierin zijn vertrouwen, verbinding en vindingrijkheid. Deze elementen vormen het fundament onder het dagelijks handelen van onze medewerkers. Obs Akkrum werkt vanuit de koersuitspraken van Ambion.  

 
De directeur in relatie tot Ambion  
Ambion staat voor AMBitie IONderwijs. De 24 openbare basisscholen van Ambion bieden eigentijds en kwalitatief onderwijs in de regio Joure en Heerenveen. Daarbij staan vertrouwen, verbinding en ontwikkeling centraal. De scholen werken intensief samen, maar hebben ook ieder hun eigen gezicht.  
Als directeur bij Ambion maak je deel uit van een team met ruim 20 directeuren. Je levert bijdragen aan het bestuursbeleid door actief deel te nemen in scrumteams en werkgroepen. 

 
Competenties en leiderschap 
De kerncompetenties die het leiderschap van de nieuwe directeur beschrijven:

 • Communiceert open, helder en eenduidig; 
 • Heeft oog voor de teamleden, ouders en leerlingen en is goed benaderbaar; 
 • Is betrokken, empathisch en integer; 
 • Is een ervaren leidinggevende met ruime onderwijskundige kennis en ervaring, die samenhang creëert en die zorgt voor draagvlak en verbinding; 
 • Stimuleert ontwikkeling en vernieuwing vanuit een gezamenlijke visie; 
 • Stelt prioriteiten en toont daadkracht; 
 • Is in staat met de overige gebruikers van het gebouw en in het dorp goede contacten te onderhouden, te verstevigen en door te ontwikkelen;
 • Heeft een optimistisch karakter, is enthousiast en kijkt vooral naar wat mogelijk is. 

 
Wij bieden 

 • Een inschaling in D12 en arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO; 
 • Een breed scala aan interne en externe opleidingsmogelijkheden gericht op persoonlijke, organisatie- en schooldoelen; 
 • Actieve en betrokken collega’s in het directeurenteam waarbij iedere directeur een sparringpartner heeft. 

 
Opdrachten voor de nieuwe directeur 
Als boegbeeld van de school krijgt de nieuwe directeur voor de komende jaren de volgende opdrachten mee: 

 • Het verder ontwikkelen van een toekomstbestendige onderwijsvisie en versterken van de onderwijskwaliteit; 
 • Verder ontwikkelen en stimuleren van een Growth Mindset van leerlingen; 
 • Optimaliseren van kennisuitwisseling en samenwerking tussen teamleden via  leerKRACHT; 
 • Uitbreiden van de samenwerking met professionele partners zowel binnen als buiten het gebouw.  

Je krijgt maximale ruimte voor eigen invulling van deze opdrachten. Uiteraard doe je deze invulling samen met het ervaren team.   
 
 
Functie eisen 
Wij vragen om het volgende aantoonbaar aan te geven in je cv en/of je motivatiebrief: 

 • Ruime leidinggevende ervaring en een bewezen trackrecord op het vlak van (onderwijs)innovatie;  
 • Afgeronde schoolleidersopleiding leidend tot registratie in het educatieve schoolleidersregister of een afgeronde Masteropleiding; 
 • In staat om vorm en inhoud te geven aan het openbare karakter van het onderwijs. 

 
Procedure en planning 
Je sollicitatiebrief kun je tot en met 22 juni 2021 richten aan vacatures@ambion.nl ovv vacature directeur obs Akkrum. De eerste gesprekken staan gepland voor 28 juni 2021. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
 
 
Contactgegevens 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Bonnie de Vries, beleidsadviseur HR (bonnie.devries@ambion.nl). Je kunt haar een e-mail sturen met daarin je telefoonnummer en het verzoek om contact op te nemen. 
 
Voor informatie over de school kun je bellen of mailen met Germaine Reekers (tel.: 0566-651687, e-mail: germaine.reekers@ambion.nl). 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.