(VACATURE INGEVULD) Krachtige directeur (0,6 fte) voor de Tjongerschool

Op OBS De Tjongerschool wordt op eigen wijze onderwijs gegeven waarbij ieder kind wordt gekend, herkend en erkend. Als dorpsschool met een regiofunctie én een begaafdheidsprofiel weten wij ieder kind en talent een plek te geven. Wij begeleiden onze leerlingen naar een volwaardig leven in de maatschappij, waarbij ze op een zelfbewuste wijze keuzes maken en hun rol vervullen. Het verwerven van kennis en vaardigheden is daarbij van belang, evenals het leggen van verbanden met hun eigen talenten en ervaringen. Mocht het nodig zijn, dan ontwikkelen we onze eigen methoden. Hierdoor bieden wij een prikkelende leeromgeving waar volop ruimte is voor eigen initiatieven. De school timmert daardoor stevig aan de weg, het leerlingenaantal groeit. Voor het verwezenlijken van onze ambities zijn we op zoek naar een

krachtige directeur (0,6 fte)

Het team van de Tjongerschool is een gedreven groep mensen. Ouders zijn betrokken bij de school en het onderwijs. Team en ouders kunnen snel schakelen en hebben een duidelijke ambitie voor de toekomst van de school. Samen met de directeur moet deze ambitie de komende jaren vorm krijgen en het daarbij passende onderwijsconcept verder worden uitgewerkt.
 
Wij zoeken daarom een directeur die:
▪       het team ondersteunt in het verwezenlijken van haarambities en daarbij de doorgaande lijn in ontwikkeling begeleidt;
▪       snel kan schakelen en een aantal stappen vooruit kan denken, zowel ten aanzien van de onderwijskwaliteit als ten aanzien van het verstevigen van het concept van de school;
▪       bewaakt dat de samenhang in het onderwijs blijft en koers houdt in het realiseren van de toekomstvisie;
▪       feeling heeft methet begaafdheidsprofiel van de school en staat voor het voldoen aan de leerbehoeften van alle kinderen in de school;
▪       out of the box kan denken bij de doorontwikkeling vanons onderwijs.
 
Onze directeur is
▪       een krachtige leider met passie voor onderwijs en met een sterke persoonlijkheid die naast het team staat;
▪       iemand die uitvoering kan geven aan het concept van dienend leiderschap;
▪      ondernemend, marktgericht en maakt verbinding: een netwerker die actief zoekt naar samenwerkingspartners;
▪       iemand die vertrouwen kan geven en een veilige omgeving creëert;
▪       communicatief vaardig, weet team en ouders mee te nemen in de ontwikkeling van de school;
▪       proactief in het geven van informatie en het toelichten van besluiten;
 
Nadere informatie over de school en de vacature is te verkrijgen bij Elizabeth Rodenburg, waarnemend directeur van de school. Telefoon 0513 633100 en op onze website www.Tjongerschool.nl
Reacties dienen uiterlijk woensdag 22 januari bij ons binnen te zijn en kunnen worden gericht aan Ingrid Janssen (bestuurder) en gestuurd aan jurrien.delavieter@ambion.nl
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Er wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Een eerste ronde gesprekken vindt plaats in week 6, een eventueel tweede ronde in week 7