Beleidsadviseur HR met visie, ambitie en ontwikkelkracht (0,7-0,9 fte)

Ambion is een stichting voor openbaar basisonderwijs in de regio’s Heerenveen en De Fryske Marren met 24 scholen waarvan één SBO. Ambion is volop in ontwikkeling en groeit als een platte organisatie met korte lijnen. Er wordt gewerkt vanuit drie belangrijke pijlers: integraal management, vertrouwen en verbinding.

Ook de komende jaren blijft Ambion zich ontwikkelen als een kwalitatieve moderne onderwijsorganisatie en werkgever. Wij zijn ervan overtuigd dat HR in de realisatie van de Ambion doelstellingen een belangrijke rol speelt door optimalisatie en vernieuwing. Natuurlijk zoeken wij niet alleen naar ideeën, juist aan de realisatie van die ideeën in de verbinding en vanuit vertrouwen hechten wij grote waarde.

Om sturing te geven aan deze ontwikkelopdracht zoeken wij per 1 februari 2023 (of eerder als dat mogelijk is) een zelfstandige:

Beleidsadviseur HR met visie, ambitie en ontwikkelkracht voor 0,7 – 0,9 fte (bespreekbaar)

In deze functie geef je leiding aan het HR-team (adviseur Arbo & verzuim, Senior HR medewerker, 2 medewerkers personeels- en salarisadministratie) en ben je verantwoordelijke voor de strategische HR beleidsontwikkeling en advisering, ondersteuning bij de ontwikkeling van het tactische HR-advies domein en de optimalisatie van de (operationele) HR-processen. Je werkt in opdracht van en legt verantwoording af aan de voorzitter van het College van Bestuur.

Speerpunten aankomende periode:

  • Het adviseren van en sparren met het CvB op het niveau van organisatie- en leiderschapsontwikkeling en waar nodig in complexe (individuele) personele vraagstukken;
  • Het opstellen van het strategisch HR-beleid en zorgdragen voor de concretisering in beleidsplannen en uitvoeringsafspraken;
  • Het bouwen aan een HR-adviesteam zodat de schooldirecteuren optimaal ondersteund worden om verder te groeien in de rol van integraal manager;
  • Het aansturen van  de optimalisatie van de HR-bedrijfsprocessen waarbij automatisering en digitalisering hoog op het verlanglijstje staan en administratieve efficiency het uitgangspunt is;
  • Het uitvoeren van het personeelsbeleid binnen het HR-team.


Wij vinden het daarom belangrijk dat je:

  • Een uitdaging ziet in het samenstellen en begeleiden van het HR-team zodat de advies- en coachende rol van de adviseurs zich kan door ontwikkelen;
  • Het HR-team stimuleert en begeleidt om zelfstandig en proactief, in samenwerking met de collega’s van het servicebureau en de schooldirecteuren, passende adviezen en oplossingen te implementeren;
  • Het HR-team faciliteert om het iedere dag een beetje beter te kunnen doen.


Wat breng jij mee:

Je hebt de drive en de energie om het voortouw te nemen, in gesprek te zijn, besluiten te nemen dit alles om de ondersteuning te blijven optimaliseren. Je bent een communicatief vaardige collega, gericht op samenwerking. Ook ben je goed in staat om de verantwoordelijkheid bij de professional te laten door verantwoordelijkheid te geven en te ondersteunen bij en stimuleren van het nemen van verantwoordelijkheid en het tonen van eigenaarschap. Je hebt ruime kennis van het vakgebied HRM en organisatieontwikkeling in zijn algemeenheid. Je hebt bij voorkeur ervaring in procesoptimalisatie en kennis van het primair onderwijs is een pré. Je werkt op HBO+ niveau.

Ben jij die daadkrachtige, strategische denker die op zijn tijd graag de handen uit de mouwen steekt dan hebben wij jou nodig.

Ambion biedt jou een leuke afwisselende uitdaging binnen een informele en ambitieuze organisatie met een salarisinpassing in schaal 11 en goede arbeidsvoorwaarden conform CAO PO.

Ambion staat voor AMBitie In ONderwijs
Ambion is een professionele onderwijsorganisatie waar vertrouwen, verbinding en ontwikkeling centraal staan. Op het gebied van onderwijs en werkgeverschap hebben wij duidelijke ambities.

Onze 24 scholen vormen een eigentijdse, uitdagende werk- en leeromgeving waarin talenten worden ontdekt en ontwikkeld. Samenwerking is voor ons vanzelfsprekend om onze ambities te verwezenlijken.

Heb je vragen?
Wil je meer weten over deze vacature, dan kun je contact opnemen met Jurriën de la Vieter (interim-beleidsadviseur HR). Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-21 10 17 49. 

Echt iets voor jou?
Ben je enthousiast en wil je deel uitmaken van ons enthousiaste team van professionals dat dagelijks werkt aan de ondersteuning van de scholen en de ontwikkeling van de organisatie? Stuur dan jouw brief met motivatie uiterlijk dinsdag 6 december naar vacatures@ambion.nl onder vermelding van Beleidsadviseur HR. De gesprekken vinden donderdag 15 december en maandag 19 december na 16.00 uur plaats op het servicebureau in Oudeschoot.