Publicaties

Ambion heeft een aantal publicaties die wellicht interessant zijn voor u om te lezen. Hieronder kunt u de artikelen eenvoudig bekijken en downloaden.

Jaarverslag GMR Ambion 2020-2021

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van openbaar scholennetwerk Ambion vertegenwoordigt het personeel en de ouders van 24 openbare basisscholen in de regio Joure en Heerenveen en de medewerkers van het servicebureau.

Lees meer

Ambion-boek

Het Ambion-boek is verschenen in het kader van de fusie van Stichting De Basis en Onderwijsgroep Primus. Met ingang van 1 augustus 2020 zijn wij samen Ambion. In dit boek staan de schoolposters van al onze 24 scholen. Een mooie manier om kennis te maken. Veel kijk- en leesplezier!

Lees meer