Werken in de invalpool

Ambion werkt met de scholen van Gearhing met een team van invallers. Gezamenlijk gaat het om 50 scholen voor (speciaal) basisonderwijs in de volgende gemeenten:

De Fryske Marren
Heerenveen
Súdwest Fryslân
Littenseradiel

Voor informatie over de invalpool kun je contact opnemen met:

Annamieke de Boer
Ambion
Van Leeuwenhoekweg 10
8451 CN  OUDESCHOOT
telefoon: 0513 - 656656

Gerelateerde documenten: