Werken in de invalpool

Ambion Holding werkt met de scholen van Gearhing, Primus en De Basis met een team van invallers. Gezamenlijk gaat het om 50 scholen voor (speciaal) basisonderwijs in de volgende gemeenten:

De Fryske Marren
Heerenveen
Súdwest Fryslân
Littenseradiel

Voor informatie over de invalpool kun je contact opnemen met:

Annamieke de Boer
Ambion Holding
Van Leeuwenhoekweg 10
8451 CN  OUDESCHOOT
telefoon: 0513 - 656656

Gerelateerde documenten: